(1)
Ramampisendrahova, J. B. .; Andrianony, A. .; Rakotonarivo, A. A. V. .; Rasamoelina, M. B. .; Andriantsoa, E. .; Razafimahatratra, R. .; Solofomalala, G. D. . Application of the Caprini Risk Assessment Model for the Assessment of Risk Factors for Postoperative Venous Thromboembolism in the Surgery Department of Anosiala University Hospital. JAMRMHSS 2021, 2, 1-7.